Ny veiledning – mobile borerigger

«Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger» er et samarbeidsprosjekt mellom partene i anleggsnæringen. Nå er den ferdig trykket og på vei til aktørene i borerigg-bransjen.

Nå er den ferdig – last veiledningen ned her!

Den skal bidra til at både arbeidsgiver og arbeidstaker får nødvendig informasjon for at ingen skal komme til skade i nærheten av en borerigg.