Kompressorer

Importører av kompressorer

Medlemmene i MGFs kompressorgruppe selger 1.500-2.000  kompressorer til anlegg og industri hvert år i Norge. Gjennom MGFs gruppemøter samles bransjen og arbeider med fagsaker, utfordringer i markedet, forhold til myndigheter med mer. Seriøsitet og kvalitet er to viktig stikkord for MGFs medlemmer og dette preger det faglige arbeidet. Samarbeidet gir en faglig tyngde og trygghet for medlememne i MGFs kompressorgruppe og markedet tilbys driftssikre og godkjente kompressorer.

MGFs to messer, industrimessen, Den Tekniske Messen, og anleggsmessen, Vei og Anlegg, som begge arrangeres hvert 3. år er naturlige og viktige arenaer for kompressorgruppens medlemmer. Messene samler industri- og anleggsnorge og er betydningsfulle treffsteder for bransjen.

Kompressorgruppen har rapportert salgstall over solgte maskiner i Norge til MGFs statistikker siden 2010 . Statistikkene er viktige indikatorer for utviklingen i det norske kompressormarkedet og MGF-tallene benyttes flittig av såvel medlemmene selv som presse og analytikere for øvrig.

Se vår medlemsoversikt her