Gaffeltrucker

Importører av gaffeltrucker til Norge

Gaffeltrucker

Det selges ca 4.500 gaffeltrucker hvert år i Norge og MGFs gaffeltruckgruppe består av de fleste norske importørene. Gjennom MGFs gruppemøter samles bransjen og arbeider med fagsaker, utfordringer i markedet, forhold til myndigheter med mer. Seriøsitet og kvalitet er to viktig stikkord for MGFs medlemmer og gruppen er aktive i arbeid med opplærings- og kontrollsystemer for bransjen. Det er avgjørende at markedet tilbys driftssikre og godkjente trucker fra medlemmene i MGFs gaffeltruckgruppe.

MGFs industrimesse,  Den Tekniske Messen, som arrangeres hvert 3. år er viktig for gaffeltruckgruppens medlemmer og på denne messen treffer du de alle sammen.
Messen samler industri-Norge og er et viktig treffsted for bransjen.

Gaffeltruckgruppen har i mange år rapportert salgstall som har dannet grunnlaget for statistikker over solgte maskiner i Norge. Statistikkene er viktige indikatorer for utviklingen i det norske gaffeltruckmarkedet og MGF-tallene benyttes flittig av såvel medlemmene selv som presse og analytikere for øvrig.

Se statistikkene for gaffeltrucker her

Se vår medlemsoversikt her