Statistikker

Her finner du en oversikt over våre statistikker

Innmelding av tall fra MGFs medlemmer foregår i et lukket system som sikrer konfidensialitet for hver enkelt bedrifts omsetningstall. Dette driftes av Prognosesenteret.

Ved innlogging får MGF-bedriften tilgang til egne innmeldte tall sett opp mot totalmarkedet og de kan ta ut rapporter med egen markedsandel, se innlogging lenger ned på siden. Klikk her for å logge inn på disse sidene.

De innmeldte omsetningstallene fra MGFs medlemmer er viktige indikatorer på utviklingen i de enkelte markedene og interessante for mange aktører. Statistikkene er derfor offentlig tilgjengelige her på vår hjemmeside.

Klikk inn og se statistikk for den gruppen du ønsker:

Anleggsmaskiner

Gaffeltrucker

Verktøymaskiner

Trebearbeidende maskiner