MGFs bransjestatistikk 4. kvartal 2019

Statistikk 4. kvartal for ANLEGGSMASKINER og KOMPRESSORER er nå offentliggjort og viser at begge gruppene går ut av 2019 med ny all-time-high i antall solgte enheter.

PRESSEMELDING

Salgstallene for Maskingrossisternes Forenings (MGF) medlemmer var noe lavere i 4. kvartal i 2019 enn i 2018, men vi knytter det opp mot en meget sterk start på året som ga nye toppnoteringer for året 2019 totalt.

For gruppen anleggsmaskiner totalt er det en nedgang i kvartalet isolert på 6,8%, mens året totalt endte på en økning fra 5.012 solgte maskiner i 2018 til 5.126 maskiner i 2019. Dette utgjør en vekst på 2,3% fra det vi trodde kom til å bli en rekord som skulle stå i mange år i fjor på denne tiden. Den største økningen i 2019 var helt klart på teleskoptrucker (17,7%), dozere (22%) og minigravere på belter (+11%). Vår største gruppe innenfor statistikken er gravemaskiner på belter og disse endte til slutt med 1.803 solgte maskiner som er en økning på 2%. I de fleste størrelsene av gravemaskiner på belter har vi små endringer i antall solgte maskiner. Og mens det for maskiner under 8 tonn er en tilbakegang på 47%, øker salget på maskiner i klassen 8.1 – 11 tonn med 34%. Innenfor dumpere har vi en tilbakegang både innenfor gruppene hjulstyrte (-11%), rammestyrte (-33%) og mini-dumpere (-25%). I tillegg ser vi tilbakegang på maskiner knyttet til veiarbeider som veihøvler, asfaltvalser og asfaltutleggere. For de to første kategoriene er tallene på nivå med 2017, mens asfaltutleggere har hatt sterk tilbakegang også målt mot 2017.
Statistikken følger de gamle fylkesinndelingene og vi ser at det har vært en vekst i 13 av fylkene, men den største økningen kom i Akershus, Oppland og Vest-Agder totalt for året. Sterkest tilbakegang finner vi i Østfold, Oslo og Rogaland.

For kompressorgruppen har hatt et svakere 4. kvartal enn 2019 med totalt 507 omsatte kompressorer mot 617 i 2018. Det hindrer likevel ikke at vi har all time high på året totalt med en økning fra 2.002 solgte enheter i 2018 til 2.022 enheter i 2019. Dette bidrar til at rekorden på 2.014 solgte kompressorer i 2012 ble slått.
Det er oljesmurte luftkompressorer som bidrar til denne veksten med hele 1.368 solgte enheter mot 1.322 i 2018. For de to andre gruppene oljefrie luftkompressorer og transportable kompressorer er det kun små endringer. Kompressorgruppen rapporterer ikke fylkesvis.

Vi kommer tilbake med ny pressemelding når de resterende statistikkene er klare.
For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.