Spennende høst

Vi går igjen mot vinter og denne høsten er nok for mange bedriftseiere ekstra spennende, og sjelden har vi hatt så mange jokere i kabalen når strategene skal forutse fremtiden.

Arbeidsmarkedet er godt i Norge og bedriftene begynner å få ristet av seg de siste bølgene etter at oljeprisen falt og nedturen startet for flere år siden. Regnskapstallene er positive igjen og investeringene i maskiner og utstyr har normalisert seg. Men er det bare solskinn i horisonten eller vil alle de store nyhetene som kommer igjen i mange fasetter, som virker å være endeløse historier om Trump og Brexit og som begynner å bli så mange at vi nesten ikke legger merke til dem lengre, vil disse påvirke oss her hjemme på berget?

Brexit er helt klart høstens store joker. Hva vil egentlig skje i denne føljetongen som har gått over to statsministere i UK og ikke minst utrolige nyhetsreportasjer fra underhuset hvor speakeren har sin fulle hyre med å rope «order»? Foreløpig ser det ut til at britene har klart å få nok en utsettelse, i går bekreftet Donald Tusk at de 27 gjenværende medlemslandene er enig om en utsettelse frem til januar, men at britene kan forlate tidligere hvis man kommer frem til enighet om en avtale. Men, vi vet fortsatt ikke hva konsekvensene kommer til å bli med tanke på tollbarrierer og forholdet mellom viktige handelspartnere.

Trump har alltid en handelskrig gående og vi begynner å ta disse nyhetene med et halvt hevet øye. Men, under alle disse nyhetene kan både Asia, Europa og Amerika melde om lavere vekst. DNB var ute tidlig i uke 44 og meldte om stadig økende fare for resesjon og finansinstitusjoner er ikke like positive som de har vært. Det er bevegelser under overflaten som tegner et bilde av en tøffere vinter.

At EU rasler med sablene og ønsker et eget forsvarsfond hvor alle som ikke er EU-medlemmer skal behandles likt, kan gjøre USA fornærmet. Skal ikke gamle NATO brødre og søstre være likeverdige? Skal Europa alene utvikle og anskaffe materiell på siden av den største aktøren i sikkerhetsnettet vårt? Det kan bli spennende å se hvordan Trump reagerer hvis han føler at Europa danner et lag som han ikke får være en del av.

Så vil dette ramme oss her hjemme på berget? Ja helt sikkert, råvareprisene vil kunne variere, det kan bli høyere tollbarrierer på både kjøp og salg av varer og tjenester. Vi her hjemme er avhengig av eksport for å opprettholde veksten, produksjonen og arbeidsplassene. Men vi er også avhengig av import av råmaterialer til industrien – stål og aluminium kommer inn over grensene våre hver dag. Dersom vi får en økt råvarepris på stål, vil dette ramme rett inn i konkurransekraften til norske industribedrifter. Mange andre næringer vil lide samme skjebne.

Så la oss håpe at det er voksne hjemme i de mange regjeringer og unioner, og at vi får en de-eskalering av konfliktnivået og de harde ordene. La oss håpe at vi rir denne stormen av som alle andre stormer. Og nettopp i dette ligger lyset og troen på fremtiden – vi har ridd av alle stormer så langt!