Salgstart 2. mars 2020

Vi ønsker igjen utstillere velkommen til den viktigste arenaen for industri- og produksjonsbedrifter.

SMART industri er et messekonsept som har vokst frem fra en messe som ble arrangert allerede første gang i 1951. I samarbeid med Norges Varemesse og flere av industriens bransjeforeninger har SMART industri blitt noe nytt for industrien i Norge, og vi gleder oss til april 2021.

Utstyrsleverandører, produsenter og produkteiere samles til industriens nasjonale møteplass for messe, konferanser, kurs og nettverksbygging.

Book stand på messens hjemmeside smart-industri.no

På Norges Varemesse, Lillestøm skaper vi i 2021 den største og råeste nettverks- og læringsarenaen industrien i Norge har opplevd, sier prosjektleder Bente Austad.

Sammen med en bredt sammensatt ressursgruppe arbeider Bente og resten av de ansatte i MGF for at SMART industri skal vokse videre på det grunnlaget som ble lagt i 2018. Vi satser også på ungdommen i tett samarbeid med med fagmiljøet rundt Kongsbergmodellen, Kongsberg Videregående Skole, K-Tech og Fagskolen Tinius Olsen.

SMART industri vil ha fokus på fremtidens innovasjon, bærekraft, digitalisering og automasjon. Besøk oss og opplev viktige tanker og nyskapende produkter. Produkter som viser frem en bransje som leverer varene for fremtiden. Du vil få oppleve fremtidens løsninger i praksis samt delta på banebrytende kurs og konferanser, og utveksle erfaringer med bransjekolleger på ulike sosiale arrangementer.

Evalueringen fra besøkende og utstillere i 2018 viste at:

  • overvekt av besøkende «fant det de kom for å se, og kjøpte eller forespurte om tilbud» 
  • 90 % av utstillerne fikk nye kundekontakter i løpet av de tre dagene
  • de besøkende kom fra over hele Norge og representerte alle bransjene          

For mer informasjon om messen viser vi til hjemmesiden eller kontakt prosjektleder Bente Austad, epost: bente@mgf.no, mobil.: +47 944 26 637

Vi gleder oss til 13.-15. april 2021 ~ VÆR DER DET SKJER