Rapportering fra MGF-medlemmer 2020

Omsetning og årsverk 2019

  • Vennligst sett inn driftsinntekter slik de fremkommer i selskapets offisielle regnskap. Ved avvik ber vi om at dere sender en forklaring på mail til tone@mgf.no
  • Oppgi antall årsverk bedriften hadde per 31.12.19. Dette er ikke grunnlag for kontingent eller serviceavgift, men vi bruker det når vi presenterer foreningen utad.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.