Rapportering fra MGF-medlemmer 2017

Omsetning og årsverk 2017