Rapportering fra MGF-medlemmer 2016

Omsetning og årsverk 2016