Pressemelding trebearbeiding 1. kvartal

Statistikkene for 1. kvartal for maskiner solgt til trebearbeidingsvirksomheter er nå offentliggjort, og tallenes tale er klar – dette er det desidert beste førstekvartalet de siste ti årene!

2020 har startet meget godt for gruppen av medlemmer som selger maskiner til treindustrien, og vi noterer ett historisk høyt salg med hele 124 maskiner totalt. Dette er en oppgang på hele 38% fra 2019. Det er vekst i alle undergruppene som er bor, fres/høvel, presse, sag og annet. I kategorien annet finner vi cnc-maskineringssenter, lakkeringsanlegg og kantlistemaskiner. I tillegg til vekst i antall maskiner solgt, har også omsetningen økt med 34% målt mot samme kvartal i 2019.

Klikk på figuren så blir den lesbar
Fig. 1 – Viser utviklingen for 1. kvartal i 2016 – 2020 summert for alle maskinene i kategorien trebearbeiding.

For trebearbeiding har tradisjonelt fjerde kvartal vært sterkest når vi ser på antall solgte maskiner, men vi ser at årets første kvartal er det fjerde beste av alle kvartal de siste 10 årene.
Leverandørene hadde ved årsskiftet tro på en svak vekst. Det er fortsatt vanskelig å gi noen god framskriving av hvordan 2020 blir tatt i betraktning den usikre tiden vi er inne i for både norsk og global industri, men vi forventer å se noe fall i salget i andre kvartal.

Klikk på figuren så blir den lesbar
Fig. 2 – Viser utviklingen fra 2016 – 2020 summert for alle maskinene i kategorien trebearbeiding.

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.