Pressemelding kompressorer 1. kvartal

Statistikkene for 1. kvartal for kompressorer er klar og viser at vi må tilbake til 2012 for å finne et bedre år i sammenlignbart kvartal. Totalsalget av kompressorer endte på 536 anlegg, som er en økning på 7,6%* fra 2019.

Det er fortsatt gruppen oljesmurte kompressorer som er den største gruppen og øker med 6%. Denne typen kompressor er mest brukt i industri- og produksjonsbedrifter og viser at det fortsatt er stor aktivitet både innenfor nyinvestering og oppgradering av gamle anlegg.
Det er likevel oljefrie luftkompressorer som har den største økningen med 27%. Denne typen kompressorer brukes innen helse, næringsmiddelproduksjon og prosessindustri. Regjeringen har bevilget midler til en rekke sykehusbygg, og vi forventer derfor en økning i denne kategorien også fremover.
Transportable kompressorer brukes i stor grad innen bygg og anlegg og er relativt stabil i forhold til salget i 2019. Vi har sett en nedgang både i 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 på salg av anleggsmaskiner, så det vil bli spennende å se om dette vil påvirke den videre utviklingen for transportable kompressorer.

Klikk på figuren så blir den lesbar
Fig. 1 – Viser utviklingen for 1. kvartal i 2016 – 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor.

Leverandørene hadde ved årsskiftet tro på en svak vekst i det totale salget, men dette var før vi ble rammet av coronavirus, historisk lav kronekurs og en oljepris i fritt fall. Kompressoranlegg er langsiktige investeringer ofte knyttet til nybygg eller større renoveringer, og er i mindre grad enn de andre gruppene våre påvirket av plutselige markedsendringer så lenge de er relativt kortsiktige. Det er derfor vanskelig å gi noen god framskriving for hvordan 2020 blir.

Klikk på figuren så blir den lesbar
Fig. 2 – Viser utviklingen for 2016 – 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor.

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.

*I tallene for 2020 er det med en ekstra respondent. Hedmark Service ble medlem av Maskingrossisternes forening i 2019, har ikke rapportert inn før Q1-20.