Pressemelding gaffeltrucker 1. kvartal

Nysalget av gaffeltrucker i første kvartal ble historisk høyt, og endte tilslutt på 1.577 trucker, en økning på 14,4%! Trenden er klar med økning til lager og logistikksenter og det er de minste truckene som øker mest.

2019 var det andre beste året for nysalg av gaffeltrucker blant MGFs medlemmer, og trenden har fortsatt inn i 1. kvartal som endte med all time high på hele 1.577 trucker.

        Klikk på figuren så blir den lesbar

Fig. 1 viser totalt antall solgte gaffeltrucker per kvartal fra 2016

Det siste kvartalet har underkategorien støtteben ovetatt som største gruppe med en vekst på hele 51,6% i forhold til samme kvartal i fjor. Dette er en endring fra tidligere år hvor motvekststruckene har vært desidert størst. Selv om motvektstruck nå går ned til nest største undergruppe har den en stabil utvikling med 494 solgte enheter i år mot 490 i første kvartal 2019.

          Klikk på figuren så blir den lesbar
Fig. 2 viser salg per underkategori i første kvartal f.o.m. 2016

Både økningen i undergruppene støtteben og palle, og ikke minst størrelsen på de truckene som øker meste, bygger under at det er lager / logistikk som har den kraftigste veksten. På gaffeltrucker under ett tonn er økningen hele 408% i forhold til samme periode i fjor, mens vi noterer en økning på 24,6% i størrelses spranget 1,25 til 2,5 tonn. Utenom størrelsen 3,5 til 4 tonn som også har en fin økning på 19,7%, er det tilbakegang på de tyngre truckene. Vi ser også at trenden med tilbakegang i salget av dieseldrevne trucker fortsetter, og målt mot samme kvartal i fjor har vi en nedgang på 18,5%. Blant de elektriske motvektstruckene er det elektriske 3-hjuls trucker som har den sterkeste veksten med 35,8% målt mot første kvartal 2019. Vi har fra dette kvartalet endret ekstern rapportering slik at vi følger den nye fylkesstrukturen. Ikke overraskende er det Viken som er det største markedet og som har en vekst på 16,8% i forhold til samme periode i fjor. Oslo har en tilbakegang på 10,7%, og man kan anta at dette reflekterer at flere virksomheter har flyttet lagrene ut av fylket den senere tid. De andre fylkene med vekst er Trøndelag som har doblet antall solgte enheter, Innlandet (+46%), Vestfold og Telemark (+45%), Nordland (+38%) og Møre og Romsdal (+20%).

           Klikk på figuren så blir den lesbar
Fig. 3 viser utviklingen i salg per fylke etter ny fylkesstruktur for første kvartal i perioden 2018 – 2020

De fleste medlemmene våre forventet en svak vekst for året, før vi ble rammet av coronavirus, historisk lav kronekurs og en oljepris i fritt fall. Gaffeltrucker brukes i mange samfunnskritiske funksjoner som distribusjon av mat, medisiner og drivstoff, matvareproduksjon og fiskeri, og man forventer derfor en mindre påvirkning for denne gruppen av medlemmer. Tallene vi presenterer denne gangen reflekterer bare 2 uker av de strenge restriksjonene som ble innført for å hindre smitte av corona – både nasjonalt og lokalt, og andre kvartal vil således gi oss en bedre innsikt i effekten av dette. Det er derfor vanskelig å gi noen god framskriving for hvordan 2020 blir.

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.