Pressemelding anleggsmaskiner 1. kvartal

Statistikkene 1. kvartal for anleggsmaskiner er nå offentliggjort, og viser en svakere start på 2020 enn 2019. Vi er inne i en historisk tøff periode for norske virksomheter, men vi venter ikke å se den fulle effekten av lav oljepris og coronaviruset før i statistikken for 2. kvartal.

Etter en historisk god start på 2019 hadde vi en oppbremsing på totalt antall solgte anleggsmaskiner i 4. kvartal, og dette ser ut til å fortsette inn i 2020. Det var en forventning om en svak vekst i inneværende år, før vi ble rammet av coronavirus, svak kronekurs og en oljepris i fritt fall. Således viser 1. kvartal en nedgang fra 2019 på 11,5% (105 maskiner) og salget endte tilslutt på 805 maskiner (mot 910 i 2019).
Nedgangen gjelder alle de største undergruppene som minigravere på belter (-28%), gravemaskiner på belter (-14,5%) og hjullastere (-12,6%). Utstyr knyttet til asfaltarbeid har i lengre tid hatt en fallende kurve, mens vi ser at både gruppen tandem- og asfaltvalser (+78,6) og asfaltutleggere (+420%) gjør sitt sterkeste 1. kvartal de siste fem årene.

   Klikk på figuren så blir den lesbar

Fig. 1 – Viser utviklingen for 1. kvartal i 2016 – 2020 for undergrupper av anleggsmaskinstatistikken. Det er ikke tatt med grupper hvor det ikke har vært registrert salg i siste kvartal.

Innen segmentet gravemaskiner på belter ser vi en svak vekst i de minste maskinene (under 11 tonn) hvor det er solgt 83 maskiner i år mot 78 i 2019. Den aller største tilbakegangen har vi på 21,1 – 24 tonn med en nedgang på 39%, 24,1 – 28 tonn med 49% og 50,1 – 66 tonn med 74%. For alle disse tre undergruppene er dette de svakeste tallene de siste fem årene.
Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene og vi ser at det har vært en vekst i 7 av fylkene. Møre og Romsdal (+80%), Sogn og Fjordane (+47%) og Oslo (+31%) har hatt størst oppsving, mens den største tilbakegangen har vært i Vest-Agder (-65%), Telemark (-58%) og Vestfold (-29%). Til tross for dette ser vi at det fortsatt er Akershus, Rogaland og Oslo som er de fylkene hvor det er registret flest solgte anleggsmaskiner.

Klikk på figuren så blir den lesbar

Fig 2. – Viser andel av totalt solgte anleggsmaskiner i 1. kvartal 2020 fordelt på gammel fylkesstruktur.

Det er fortsatt vanskelig å gi noen god framskriving av hvordan 2020 blir, men det er forventet en fortsatt nedgang i 2. kvartal. Medlemmene i MGF melder tilbake at de har merket en sterk nedgang i forespørsler, men i liten grad kansellering av allerede bestilte maskiner.
Vi kommer tilbake med ny pressemelding når de resterende statistikkene er klare.

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.