PRESSEMELDING nyansettelse

Maskingrossiternes Forening har ansatt ny medlemsansvarlig / prosjektleder og har samtidig gjort en omorganisering for å styrke vårt fokus på våre medlemmer og arrangementer.

Vi er glad for å presentere vår nyansatte Medlemsansvarlig / Prosjektleder Bente Austad. Bente har lang erfaring fra finans, industri og har tidligere vært midlertidig ansatt hos oss i MGF i forbindelse med SMART industri 2018 og Vei og Anlegg 2018. Hun kommer fra stilling som Project Procurement Manager i Dresser Rand. Bente vil i tillegg til å være førstelinje i medlemsservicen vår, være prosjektleder for SMART industri 21.

Maskingrossisternes Forening har samtidig gjort en tilpasning av organisasjonen for å møte fremtidige utfordringer. Gry Ingebretsen endrer stilling til Administrasjons- og Prosjektleder og hun vil være prosjektleder for Vei og Anlegg 21.

Direktør Tone Lindberg Grøstad vil være prosjektleder for alle fagsaker og kontaktledd for myndigheter og samarbeidspartnere. Dette vil styrke vårt fokus på de viktige utfordringer som bransjen står overfor og forsikre at vi viderefører den strategi som medlemmene og styret i MGF har vedtatt.