Pressemelding kompressorer 2. kvartal

Statistikkene for 2. kvartal for nysalg av kompressorer er nå klar, og også denne gruppen har hatt en nedgang i et kvartal preget av covid-19 nedstenging, historisk lav kronekurs og fallende oljepriser. Totalsalget av nye kompressorer endte i første halvår på 926 anlegg, som er en nedgang på 11,5%* i forhold til samme periode i 2019.

Det fortsatt gruppen oljesmurte kompressorer som er den største underkategorien og i 2. kvartal ble det solgt 245 enheter, som er en nedgang på 36% i forhold til samme kvartal i fjor. Denne typen kompressor er mest brukt i industri- og produksjonsbedrifter og en usikkerhet i markedet knyttet til kronekurs og ikke minst oljeprisen kan føre til en lavere investeringsvilje. I tillegg har en rekke produksjonsbedrifter, spesielt knyttet til oljeservice, hatt et høyt antall permitterte og til dels reduksjon i antall sysselsatte på permanent basis.

Oljefrie luftkompressorer hadde vekst også i andre kvartal, og det ble solgt 86 anlegg mot 50 i samme kvartalet i 2019. Dette utgjør en økning på 72%, og for første halvår har denne kategorien en vekst på 46,6% i forhold til 2019. Denne typen kompressorer brukes innen helse, næringsmiddelproduksjon og prosessindustri, bransjer som har vært mindre rammet av markedssvingningene i vår.

Transportable kompressorer brukes i stor grad innen bygg og anlegg og har hatt den største nedgangen i kvartalet med hele 48,7%. Det har vært en nedgang i salget av anleggsmaskiner siden 4. kvartal 2019, og vi ser samme trenden første halvår 2020. Det er derfor nærliggende å knytte fallet i salget av transportable kompressorer kan knyttes til denne trenden.

Klikk på figuren så blir den lesbar

Fig. 1 – Viser utviklingen for 2. kvartal i 2016 – 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor.

På grunn av et godt førstekvartal er fortsatt ikke første halvår redusert med mer enn 11,5% i forhold til 2019 og relativt på linje med samme periode i 2017 og 2018.

Klikk på figuren så blir den lesbar

Fig. 2 – Viser utviklingen for 1. halvår i 2016 – 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor.

Kompressoranlegg er i stor grad store og lengre investeringer, og medlemmene er derfor mindre påvirket av korte markedssvingninger, men den videre utviklingen av både smittesituasjonen for Covid-19, kronekursen og oljeprisen vil være førende for hvordan nysalget av kompressorer ender i andre halvår.

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.