Praksis skal lønne seg

En skikkelig gladsak kom fra Norsk Sveiseteknisk Forum i juli, etter at to delegater var med på IIW konferansen i Bratislava.

Første arbeidsdag etter en solrik og varm sommer og en myk start med å skrive denne månedens innlegg til Maskinregisteret. Jeg kan vel innrømme at tankene har vært fokusert på litt andre ting enn norsk industri de siste ukene, men fortsatt er det saker som fanger oppmerksomheten min selv i feriemodus.

En skikkelig gladsak kom fra Norsk Sveiseteknisk Forum (NSF) i juli, etter at to delegater var med på IIW konferansen i Bratislava. De internasjonale sveisetekniske sertifiseringene er strenge og sikrer kvalitet for de som arbeider med alt fra design til produksjon og kontroll av sveiste konstruksjoner. Ute i den store verden er utdanningssystemene og ansvarsområder ofte ganske annerledes enn her hjemme på berget. Vi har kanskje verdens beste fagutdanning og våre fagarbeidere kan ta et mye større ansvar enn de fleste. Den norske modellen med få ledd i hierarkiet på verkstedgulvet gjør at norske arbeidere får en solid porsjon realkompetanse gjennom yrkeslivet, og den skal selvfølgelig premieres!

 

NSF og partnere har gjennom mange år presset på for å få en åpning for nettopp dette. IWE – International Welding Engineer – er en påbygging til ingeniørutdanningen, og det har til nå vært et krav at IWT – altså teknikere har måttet ta en ingeniørgrad før de har fått startet på utdanningen. Etter den siste IIW konferansen har vi nå tatt første skritt i riktig retning etter at man fikk en godkjenning for at personer med IWT diplom og praksis kan ta en ekstra modul i realfag ved et universitet tilsvarende 10 studiepoeng for dermed å få inngang på IWE studiet.

 

Alle formaliteter er ikke på plass og NSF fortsetter arbeidet med å få nasjonale beslutninger på universitetsnivå slik at vi kan få på plass den nødvendige ekstramodulen. Det har lenge vært utfordringer å få nok IWEer i norsk industri, så dette må være årets gladnyhet for alle de som sliter med å få rett kompetanse til egen bedrift.

I dag er det tid for å sende skryt og berømmelse til Dag Syvertsen (direktør i NSF) og Bjørnar Værnes som var med å få gjennom denne viktige beslutningen internasjonalt!