MGF-bransjestandard

MGF-bransjestandard-3

Bransjestandardene er utarbeidet av MGFs revisjonsgruppe. Gruppen er bredt sammensatt av tekniske fagfolk fra foreningens medlemmesbedrifter.

Standardene støttes av majoriteten av norske og nordiske maskinleverandører og sikrer dermed en enhetlig behandling i markedet.

Revidert:
23.09.2015 – MGF standard for operatørkontroll i gravemaskiner

25.01.2017 – MGF-standard for Montering og betjening av hydraulisk HK-feste for utstyr (verktøy og utskiftbart utstyr til anleggsmaskiner)

25.01.2017 – NS-EN 474-1:2006+A4:2013, vedlegg B, MGF felles tolkning

25.01.2017 – Betjening av hydrauliske HK-fester, sjekkliste – tabell 6

16.10.2018 – Skjema Maskin- og utstyrspesifikk opplæring

06.03.2017 – Veiledning til skjema for Maskin- og utstyrspesifikk opplæring