MGF ønsker bredt samarbeid for økt konkurransekraft

Vi ønsker å etablere ett industritreff, ett nasjonalt samlingspunkt, hvor vi kan vise frem hvilke muligheter som finnes i nye teknologier og maskiner. Hvor utstyrsleverandører, produsenter og produkteiere kan møtes og få felles forståelse for hvordan fremtidens produkter kan få høyere kvalitet, være mer kostnadseffektive og ikke minst produsert på en bærekraftig måte. /sakset fra SveiseAktuelt nr. 2-2017

sakset fra SveiseAktuelt nr. 2-2017

Ny sjef i Maskingrossistenes forening
1. mars tiltrådte jeg som direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF), en ærverdig forening fra 1913. MGF samler importører av anleggsmaskiner, gaffeltrucker, kompressorer og verktøymaskiner. Foreningen har 111 medlemmer som i 2016 omsatte for NOK 16,6 milliarder og sysselsetter i underkant av 3.300 ansatte. I tillegg til å være servicekontor og å jobbe med fagsaker for våre medlemmer, arrangerer vi to store messer – Vei og Anlegg og Den Tekniske Messen. Det fordrer for at jeg kommer til å ha mange spennende utfordringer i tiden som kommer forteller en engasjert Tone Merethe Lindberg til SveiseAktuelt.

Kommer fra eget konsulentselskap
De siste årene har jeg drevet mitt eget konsulentselskap og jobbet med restrukturering av industribedrifter gjennom oljekrisen. Min erfaring er stort sett fra industrien og siden sent på nittitallet har jeg hatt ulike stillinger i produksjonsbedrifter, innenfor både forsvarsindustrien og olje og gass. Karrieren startet som truckfører i Natech i Narvik, men de siste ti årene har jeg vært i topplederstillinger. Man trenger nok ikke prate lenge med meg før man skjønner at det er teknologi og produksjon som er mest spennende. Etter år med CNC-maskiner, sveising, elektronikk og overflatebehandling, brenner jeg for hvordan bedriftene kan øke konkurransekraften ved bruk av teknologi. Felles for bedriftene jeg har jobbet for er strenge krav til prosesser og kvalitet. Norsok og militære spesifikasjoner har vært en del av hverdagene, så når jeg traff NSF for første gang ble IWE, IWT og IWI-S sine roller fort ett tema. Møtet med Dag Syvertsen var så spennende at jeg ser frem til det videre samarbeidet!

Lasersveising
I de senere årene har jeg også blitt kjent med lasersveising og det ble fort en prosess som vekte min interesse. Metoden holder veldig høy og repeterbar kvalitet og den har store fordeler spesielt ved påleggsveis. Foreløpig er metoden lite utbredt i Norge, men jeg har tro på at den kommer til å bli mer utbredt etter hvert som produkteiere ser fordelen.

Forventer oppgang hos leverandørindustrien
Tegn i tiden begynner å vise oppgang hos leverandørindustrien og oljeselskapene ser ut til å ha funnet et nytt og bærekraftig kostnadsnivå for utvikling av nye felt. Dette gjør at vi i 2017 ser en nesten dobling i prøveboringer og flere store prosjekter startes tidligere enn først antatt. Når det i tillegg er blitt et mye sterkere fokus på grønne og bærekraftige løsninger, mener vi i MGF at dette er gode nyheter for norsk industri! Våre industribedrifter kan skilte med produksjon på fornybar energi, kort transport og vi har en økonomi som lar oss investere i de siste energieffektive løsningene, både på produksjonsutstyret og ikke minst i produksjonslokalene. Oppgaven nå er å synliggjøre vårt konkurransefortrinn. Ny teknologi Og nettopp ny teknologi vil gjøre produksjonen både grønnere og mer kostnadseffektiv. Vi ser at digitalisering og automatisering gir oss nye løsninger for hele produksjonsprosessen, støttefunksjoner forenkles eller blir automatisert i noen tilfeller. På siste møte i Numerisk Bruker Forening (bransjeforening for brukere av CNCmaskiner) ble det blant annet presentert utviklingen innen 3D-printing og hybridmaskiner som har både fresespindel, dreiechuck og revolver og laserhode for kutting, merking og sveising. Spennende, men det reiser fortsatt viktige spørsmål til blant annet miljø for laser og sveising. Likevel kan man bare spekulere i hva slike maskiner kan gjøre for konkurransekraften!

3D-printing
Spennende er det også å prate med de bedriftene som allerede har investert i 3D-printere for kommersielt bruk. Det har vært en stor investering både økonomisk og ikke minst på kompetanse. Og nettopp kompetansen blir viktig når ny teknologi introduseres, vi må jobbe aktiv for at det blir en del av den norske fagarbeiderutdanningen. Skoleverket må få kjennskap og tilgang til de nye maskinene og det må bli en del av elevenes hverdag! I tillegg må vi få produkteiere til å se verdien av de nye teknologiene og forstå hvilke muligheter dette gir dem i konstruksjon og design. Når dreiebenken plutselig kan legge påleggssveis og sveis kan gjøres med laser i stedet for gass – da må både prosesser og kontrollmetoder endres. Spesielt innenfor olje og gass er det lange kvalifiseringsløp for nye metoder og tid er penger for bedriftene som nå står klar på startstreken. MGF ønsker å etablere ett industritreff, ett nasjonalt samlingspunkt, hvor vi kan vise frem hvilke muligheter som finnes i nye teknologier og maskiner. Hvor utstyrsleverandører, produsenter og produkteiere kan møtes og få felles forståelse for hvordan fremtidens produkter kan få høyere kvalitet, være mer kostnadseffektive og ikke minst produsert på en bærekraftig måte.

Sommeren skal vi bruke til å invitere spennende aktører med på å arrangere Norges
største og tøffeste industritreff i 2018! 

SveiseAktuelt ønsker lykke til med arbeidet i MGF! ■

Nysgjerrig på Norsk Sveiseteknisk Fobund, les mer her