MGF-dagen 2018 seminar

 Lederrollen blir stadig mer kompleks

– er du klar til å møte utfordringene?

Det blir stadig flere områder som det forventes at ledere skal ha kontroll på og ikke minst som toppleder skal ha forberedt sine mellomledere på. Både toppledelsen og alle som har personalansvar skal ha fått de nødvendige rammene og prosedyrene for hvordan krevende situasjoner skal løses for å minimere skade og risiko.

På årets seminar har vi fått med oss et stjernespekket lag. Dette er foredragsholdere som hver og en har stått i krevende situasjoner enten som leder eller som nærmeste støtte. For en ting er sikkert, uansett hva som rammer bedriften – arbeidsulykker, økonomisk nedgang, svindel, mobbesaker eller bare en storm av misfornøyde kunder eller brukere på sosiale medier – så er det bedriftens beredskap for å handle og evne til å kommunisere som avgjør omdømme i ettertid.

Møt våre foredragsholdere:

Ola Mørkved Rinnan  –  Tittel kommer
Ola har vært konsernsjef i Eidsiva Energi i mange år, og var med på den store omleggingen av det norske strømregimet. I tillegg har han hatt en rekke krevende styrelederroller i bedrifter som har vært gjennom tunge omstruktureringer. Ola brenner for at bedrifter skal bli proaktiv i stedet for reaktiv. Han går ikke av veien for å foreslå å kaste budsjettet og heller fokusere på dynamikken i resultatoppfølgingen i hele arbeidsstokken.

Harald Magnus Andreassen  –  Hvor lenge varer de gode tidene for bygg og anlegg?
Harald Magnus er spesialist i utvikling i økonomi og finansmarkeder, i Norge og internasjonalt. Hva har skjedd og hvorfor? Men ikke minst hva kan komme til å skje? Han har i mer enn 10 år vært kåret til den beste makroøkonomen i finanssektoren og Kapital har også kåret han til den beste finansanalytikeren i landet. Gjennom sin stilling som sjefsøkonom i Sparebank1 Market er han stadig i media for å svare på hvordan økonomien i landet vil utvikle seg. Sammen med oss vil han dykke dypere ned i hvor lenge de gode tidene for bygg og anlegg kan vare.

Tron Dahlheim  –  Oppfølging av varsel og bekymringsmeldinger
Tron er advokat og partner hos Arntzen de Besche, hvor han er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv. Tron bistår klienter med spørsmål innen hele det arbeidsrettslige området, inkludert omstilling, kollektiv arbeidsrett, pensjon og varsling/granskning. Tron fikk møterett for Høyesterett i 2011. Han har tidligere vært utreder i høyesterett, advokat for Rederiforeningen og juridisk rådgiver for Generaladvokaten. Tron er medlem i varslingsutvalget som skal vurdere om det er behov for lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Han vil gi oss innsikt i hvilke plikter arbeidsgiver har og tar en praktisk tilnærming til arbeidsgivers håndtering av varsling, bekymringsmelding og informasjon som kan tyde på at det psykososiale arbeidsmiljøet ikke er så bra som det skal være.

Jack Fischer Eriksen  –  Innsidetrusselen, hvordan jobber din virksomhet med risiko?
Jack kommer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og UD. Han har bakgrunn fra både politi og næringsliv, og har jobbet med å bekjempe piratering og illegal streaming. I dag er han direktør i Næringslivets sikkerhetsråd og bistår både store og små virksomheter med risiko, sikkerhet og oppdatert informasjon om trusselbildet og -modus. Det er ikke bare kriminalitet utført fra yttersiden av bedriften som fanger Jacks interesse. En undersøkelse viser at et høyt antall bedrifter i Norge har utro tjenere i egne rekker – og en god del av de utro tjenerne vet ikke engang selv at de er det. Jack vil gi oss innsikt i undersøkelsen, hva vi som ledere i virksomheter skal se etter og hvordan vi kan sette opp barrierer for å sikre både bedriften og de ansatte.

Rune Nøstvik  –  Hvordan kommunisere når krisen rammer
Rune er i dag rådgiver i Zynk, men har tjenestegjort tre kontingenter i den norske FN-styrken i Sør-Libanon, vært i politireserven, jobbet i NRK i åtte år og vært informasjonsdirektør i kommunikasjonsavdelingen i NHO sentralt. Rune er utdannet journalist, men har gjennom sitt virke bygd opp en anselig kompetanse på hvordan kommunikasjon er avgjørende når hendelser inntreffer. Budskapet fra en samlet virksomhet – toppledelse, mellomledere, verneombud, fagforeninger og den enkelte ansatte – er med på å påvirke hvor godt eller dårlig omdømmet blir i ettertid. På MGF-dagen vil han dele erfaringer og eksempler på hva man kan gjøre for å være beredt når man kommer i medias søkelys.

Anders Snortheimsmoen  –  Er DU forberedt?
Anders hadde vært leder for Delta (beredskapstroppen) i åtte år, og nestkommanderende i fem år før det, da 22. juli-terroren rammet Norge. Han hadde allerede sagt til ledelsen at han ønsket nye oppgaver, men valgte å stå i stormen mot politiet etter den skjebnesvangre dagen så lenge det blåste friskt. Han har selv uttalt at han valgte å stå løpet ut fordi hendelsen skjedde under hans ledelse og at å ta ansvar er ikke å gå i en slik situasjon, men å ta vare på egne mannskaper. Har du noen ganger tenkt på hvordan det er å være leder når det som ikke skal kunne skje allikevel skjer? Hva tenker du og ikke minst hva gjør du? Hvor skal og må fokus være? Anders deler av sin unike ledererfaring på godt og vondt. Selv om det heldigvis er de færreste som må oppleve en så krevende dag på jobben som Anders opplevde 22. juli og alle de påfølgende månedene, er det mye man kan lære av historien for å være forberedt på hendelser i egen bedrift.

Meld deg på til MGF-dagen her!

Vi kan garantere en dag som får deg til å tenke. En dag som gir innspill til hvordan bedriften gjennom relativt små grep kan bli mer rustet for fremtiden som ett samlet lag. Her er det mye kunnskap og inspirasjon å hente for toppledelsen, HR og administrasjon og alle som har et personal- eller lederansvar i bedriften.