Volvo Maskin AS

Volvo Maskin AS

Hjemmeside

Volvo Maskin AS er Norges ledende anleggsmaskinleverandør, og representerer Volvo, Perlini og Lundberg anleggsmaskiner, samt utstyr fra flere ledende leverandører, deriblant Sennebogen materialhåndteringsmaskiner.

Selskapet har 219 ansatte og hovedkontoret ligger på Mastemyr syd for Oslo.

Med daglig arbeid i mindre og mer omfattende anleggsarbeid, i gruver og dagbrudd, vegbygging, infrastruktur, kommunale arbeidsoppgaver, rørlegging, skogsarbeid, rivningsjobber, materialhåndtering, gjenvinning m.m. betyr at Volvo er din totalleverandør – fra nytt utstyr til brukte maskiner.

Vår samarbeidspartner på service og reservedeler, Volvo Maskin Service, er landets største serviceorganisasjon med over 480 ansatte og 180 servicebiler. Vi har totalt 21 serviceverksteder som dekker hele landet.

Volvo Maskin AS er kvalitetssikret etter NS ISO 9001 og miljøsertifisert iht. NS ISO 14001 og innehar Grønt Punkt sertifikat.