Unicarriers Norway AS

Unicarriers Norway AS

Hjemmeside

Hver Atlet-truck utvikles og produseres med et spesielt mål i tankene: kundenes lønnsomhet skal forbedres.

Mange av våre trucker er skreddersydde for svært spesielle oppgaver som venter i materialhåndteringen i bedrifter, på lagre og i bransjer verden over.  Fordi vi utvikler, konstruerer og monterer truckene i Mölnlycke, kan truckene fremstilles i henhold til kundenes spesielle behov.

Vi utvikler og produserer Atlets trucker i produktdivisjonen. Divisjonen ligger i Mölnlycke, i Sverige, og er nærmeste nabo til Atlets hovedkontor. Divisjonen har cirka 200 ansatte. Våre ansatte produserer cirka 5 000 høykvalitetstrucker per år. Produksjonen omfatter hovedsakelig sveising, overflatebehandling og truckmontering. Hver femte truck produseres i henhold til kundespesifikasjoner, noe som krever at produksjonen er fleksibel.

Fordi alle funksjonene er plassert i samme bygning, er fleksibiliteten svært god. Teknikere, innkjøpere, produksjonsingeniører og produksjonsmedarbeidere kan lett treffes for å løse problemer og diskutere ideer. Fra 2006 har vi arbeidet med forretningssystemet Lean thinking, som vi har implementert som Atlet Operations System (AOS) i hele divisjonen.