Sivilingeniør Sture Hedløv AS

Sivilingeniør Sture Hedløv AS

Hjemmeside

Sivilingeniør Sture Hedløv a.s ble startet i 1984. Firmaets hovedaktivitet var i utgangspunktet import av sponfraskillende verktøymaskiner og salg av disse på det norske marked, mens produktutvalget i dag er utvidet og spredt på 5 hovedgrupper:

  1. Sponfraskillende numerisk styrte verktøymaskiner
  2. Fastspenningsutstyr for arbeidsstykker.
  3. Verktøyholdere og spesialverktøy
  4. Måleutstyr
  5. Software for kostnadsestimering

Produktporteføljen består utelukkende (med ett unntak USA) av europeiske fabrikater, idet vi legger vekt på gode kommunikasjonslinjer mellom bruker og produsent.

Våre leverandører tilhører uten unntak det ledende sjikt innen hver produkttype, noe som setter oss i stand til å tilby høyverdige tekniske løsninger. Dette forutsetter også en viss struktur hos våre kunder, for at de skal kunne utnytte de løsninger og den kompetanse som vi kan tilby sammen med våre leverandører.