Selmatec AS

Selmatec  AS

Hjemmeside

Selmatec AS, har kontorer i Oslo og Bergen. Vi utfører konsulent og servicetjenester i alle deler av Norge. Vi gir full opplæring på alle våre produkter. Utstyr kan leies/leases ved kortere / spesielle arrangementer, og vi tilpasser spesialløsninger.

Vi har spesialisert oss innen områder for deteksjon og sikkerhetsklarering mellom soner og grenseoverganger. Våre tjenester og produkter er i daglig bruk for å begrense mulighetene for terrorhandlinger og smugling av våpen, sprengstoff og narkotika m.m.

Vi har i dag levert våre produkter på mer enn 30 lufthavner i Norge, og har i dag rammeavtale med Avinor as, Oslo lufthavn og Tollvesenet for levering av gjennomlysningsmaskiner.

Våre systemer detekterer organiske og uorganiske objekter ved hjelp av røntgen, metalldeteksjon og partikkeldeteksjon (Bombesniffer). Produktene er i bruk ved lufthavner, tollgrensesteder, politi, fengsler, ambassader og andre bygninger med høye sikkerhetskrav .

I tillegg til dette leverer vi kø systemer, varslingslys for alle typer kjøretøy.

Selmatec AS er en del av EGE-Gruppen.
EGE-gruppen er Norges største tilbyder av skjærende verktøy samt måleverktøy og -systemer. Hovedkontoret ligger i Oslo.