Seco Tools AS

Seco Tools AS

Hjemmeside

Seco Tools AS er en totalleverandør innenfor skjærende bearbeiding og leverer produkter og tjenester innenfor områdene fresing, dreiing, hullbearbeiding og holdende verktøy.

Som en stor, internasjonal aktør legges det ned store ressurser på forskning og utvikling av nye og konkurransedyktige kvalitetsprodukter.  I tillegg tilbyr vi en rekke tilleggstjenester som alle bidrar til å forenkle hverdagen for våre kunder.

Med kontinuerlig fokus på kompetanseheving av vår medarbeidere kan vi prioritere vårt arbeid med å bistå våre kunder i deres viktige arbeide med produksjonsoptimalisering og på den måten styrke deres konkurranseevne.