Pon Equipment AS

Pon Equipment AS

Hjemmeside

Pon Equipment AS har vært forhandler av produkter fra Caterpillar siden 1930. Vi er eid av et nederlands holdingselskap som heter Pon, et solid selskap med sterkt fokus på kvalitetsprodukter og trivsel blant sine ansatte.

Vi tilbyr Cat anleggsmaskiner i størrelsesklassene fra 0,9 tonn opp til 256 tonn.
Vårt hovedfokus er å videreføre kvaliteten Caterpillar er kjent for i våre serviceprodukter og vår deletilgjengelighet.

Med våre over 200 mekanikere og delelagere over hele Norge, etterstreber vi å være der våre kunder befinner seg.