Norsecraft AS

Norsecraft AS

Hjemmeside

Gjennom våre 30 år fra starten i 1980 har Norsecraft TEC AS fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger med basis i våre agenturer. I dag er Norsecraft TEC AS sine hovedleverandører SKF/ Lincoln, DAFO og Dopag. Vår styrke har hele tiden vært nøkkelferdige, kundetilpassede kvalitetssystemer. Vi opplever at våre produkter og tjenester er etterspurt innenfor all type industri, både landbasert og offshore.

Selskapet er i dag inndelt i to markedsområder vei & anlegg og offshore & industri, og vi har tre hovedproduktområder og de er; smøreteknikk, brannteknikk og doseringsteknikk.

Norsecraft TEC AS har 22 ansatte fordelt på salg, teknisk (service & montasje), lager/logistikk og administrasjon/økonomi.

Vårt hovedkontor er på Vøyenenga i Bærum kommune.

Det opprinnelige Norsecraft selskapet blir etablert i 1980. I 2006 starter Norsecraft med Topcon maskinstyring, og med det er forløperen til dagens Norsecraft Geo etablert. Norsecraft Geo AS ser dagens lys i januar 2011.

Norsecraft Geo AS er et selskap som tilbyr konsulent tjenester og teknologiprodukter til bygg- og maskinentreprenører. Norsecraft Geo AS har et profesjonelt og ungt arbeidsmiljø hvor det er fokus på kompetanse og utvikling og der det legges tilrette for personlig utvikling.

Selskapet sitt  hovedkontor i Bærum kommune utenfor Oslo. Norsecraft Geo AS i dag 17 ansatte.

Historien
I mai 2010 kjøper Norsecraft AS Geodesie Gruppen (1988), ett landmålingsselskap med kontor i Oslo & Stockholm, for å styrke satsingen på maskinstyring. Selskapet fikk navnet Geodesi fra 1. mai 2010. 1.januar 2011 bytter Geodesi navn til Norsecraft Geo, maskinstyringen fra Norsecraft blir innlemmet i det nye selskapet for å danne et spisskompetansesenter rettet mot maskin- og byggentreprenører i Norge. Et nytt konsept og selskap er født. Selskapet har idag sentral godkjenning Utf.115.3 og Pro.115.3.