AS NOR-SWISS

AS NOR-SWISS

Hjemmeside

AS NOR-SWISS er en totalleverandør av forbruksartikler, verktøy og avansert utstyr til norsk industri. Vår største ressurs er våre 13 ansatte hvorav hele 11 av disse er involvert i salg og kundebehandling.

Våre kunders behov i deres hverdag, vårt felles ønske om kontinuerlig utvikling og forbedring er vår viktigste livsnerve.

Vår egenart og vår 40 års lange historie, vår tilhørighet til EGE-GRUPPEN og det faktum at vi representerer markedsledende produkter og varemerker innefor de fleste områdene som utgjør vår kjernevirksomhet, er selvfølgelig også viktige suksess faktorer.

EGE-gruppen er Norges største tilbyder av skjærende verktøy samt måleverktøy og -systemer. Hovedkontoret ligger i Oslo.