Nessco AS

Nessco AS

Hjemmeside

Nessco er Norges eneste totalleverandør av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper med tilhørende servicetjenester. Som totalleverandør kan vi betjene ditt komplette anlegg for trykkluft, blåseluft eller vakuum tilpasset dine behov og ønsker, samt foreta nødvendig service.

Nessco representerer noen av verdens mest anerkjente og ledende produsenter av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper, og stiller høye krav til produktkvalitet og kostnadsbesparende løsninger for brukeren.

Vi vet hvor viktig det er å ha et driftssikkert trykkluft- eller vakuumanlegg, og har derfor bygd opp en av bransjens beste serviceavdelinger. Vi tilbyr serviceavtaler for forebyggende vedlikehold og service. Trenger du en kompressor, blåsemaskin, vakuumpumpe eller service på ditt trykkluftanlegg, kan vi hjelpe deg! Ta kontakt med oss.

Nessco Gruppen
Nessco AS er en del av Nessco Gruppen som ble etablert i 1989 og består av Nessco AS og Tamrotor Marine Compressors AS. Nessco Gruppen driver med salg og service av produkter innenfor trykkluft og vakuum, og betjener landbasert industri nasjonalt, samt marine og offshore internasjonalt.

Kvalitet og HMS
Nessco er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.
Nessco ønsker å holde et kontinuerlig fokus på HMS-arbeid for å opprettholde sikkerheten i bedriften og sikre et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi ønsker å forebygge helseskader og verne miljøet på en best mulig måte