Metall Maskin AS

Metall Maskin AS

Hjemmeside

Metall-Maskin AS har siden 1982 vært en totalleverandør av maskiner og utstyr for metallbearbeiding.
Hovedgruppen av våre kunder er og lokalisert i Agder-fylkene og omfatter mekanisk industri og tekniske skoler for yrkesrettet opplæring.

Vår målsetting er å være en trygg og pålitelig samarbeidspartner og leverandør!

Metall-Maskin AS har siden 2008 vært en del av EGE-gruppen.
EGE-gruppen er Norges største tilbyder av skjærende verktøy samt måleverktøy og -systemer. Hovedkontoret ligger i Oslo.