KAESER Kompressorer AS

KAESER Kompressorer AS

Hjemmeside

Fremtid og mål

KAESER tilbyr produkter, tjenester og komplette systemer slik at produksjons- og arbeidsprosesser med energibæreren trykkluft er mulige. Systemløsningene omfatter trykkluftproduksjon, trykkluftetterbehandling samt trykkluftfordeling med totallønnsomhet som det overordnede mål.

Med nye produkter og tjenester samt fremragende produktkvalitet, hjelper våre løsninger trykkluftbrukerne å styrke konkurranseevnen. I en kontinuerlig dialog med kundene utvikler vi fremtidsrettede konsepter for kontinuerlig forbedring av totallønnsomheten (Life-Cycle-Costs) og for å oppnå best mulig tilgjengelighet til trykkluftanlegget.

KAESER vil utvide sin posisjon som en verdensomspennende leverandør av kompressorer og trykkluftprodukter med en effektiv internasjonal handels- og serviceorganisasjon.