Jungheinrich Norge AS

Jungheinrich Norge AS

Hjemmeside

Machines. Ideas. Solutions.

Med dette nye slagordet tar Jungheinrich skrittet videre for å skjerpe sin merkeprofil.  Maskinene forankrer oss og henviser til våre sterke og levende røtter i maskinkonstruksjon.  Ideene inspirerer våre kunder og overgår deres forventninger.  Løsningene signaliserer at vi ikke drømmer, men hele tiden tenker målrettet mot løsninger som er med på å løfte våre kunder opp på høyere nivåer.

Strategi
Vår firmastrategi er å utvikle, konstruere og markedsføre gaffeltrucker og interne transportmaskiner som tar hensyn til rasjonalisering, sikkerhet og kjørekomfort for brukeren. Et videre formål er å gi kunden best mulig kvalitet. Under produksjonen legges det stor vekt på lett servicetilgjengelighet til alle deler på truckene.

Filosofi
Filosofien til Jungheinrich har hele tiden vært nærhet til kunden. Stabilt og velutdannet personale har ført til et sterkt fotfeste hos våre norske industri- og handelsbedrifter. Velorganiserte oppfølgingssystemer garanterer kunden all nødvendig hjelp i den daglige driften. Vi satser mye på ettermarkedet.

Produksjon
Vi produserer truckene våre i Tyskland. I Hamburg finnes det blant annet en egen produksjon av ladelikerettere, egen masttilvirkning og egen elektronikkproduksjon. Dette betyr sikkerhet for kunden langt inn i fremtiden.