Granzow AS

Granzow AS

Hjemmeside

Granzow AS er en rendyrket leverandør av kompressorer, utstyr og tjenester innen trykkluft teknikk.

Våre markedsområder er:
  • Industri
  • Sykehus
  • Marine
  • Offshore
  • Næringsmiddelindustri
  • Forskning⁄utvikling
  • Dykkevirksomhet
  • Brann og redning
Vår serviceavdeling består av 5 fagbrev utdannede teknikere som tilbyr installasjon, oppstart, service og reparasjoner av alle typer trykkluftutstyr.