E.D.Knutsen Maskin AS

E.D.Knutsen Maskin AS

Hjemmeside

E.D.Knutsen Maskin AS er etablert i 1947. Vi har vært forhandler for Liebherr tårnkraner i snart 70 år.

Erfaring
Vårt hovedsete er på Kjeller utenfor Oslo.Vår organisasjon består av mennesker med solid erfaring. Vi har en stor utleiepark, et godt utbygget delelager og erfarne servicefolk som kjenner produktene meget godt.

Kontaktnettverk
Vi har vårt område i hele landet og samarbeid med lokale serviceavdelinger flere steder, slik at vi kan tilby en komplett pakkeløsning som inkludere transport, montering, sertifisering, vedlikehold, demontering og returtransport både når det gjelder salg og utleie av vår produkter.

Miljøpolicy
E.D.Knutsen er miljøsertifisert iht NS-EN ISO14001 og sertifisert som sakkyndig virksomhet.
Vi er tilsluttet RENAS AS og gjennom det oppfyller vi kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.

HMS
E.D.Knutsen har et høyt fokus på HMS og arbeider aktivt og planmessig med dette. HMS blir jevnlig revidert og alle avvik blir registrert og fulgt opp.