Asfalt & Betong Maskiner AS

Asfalt & Betong Maskiner AS

Hjemmeside

Asfalt & Betong Maskiner AS er et firma som er lokalisert i Trondheim. Vi selger og server våre produkter over hele landet. Vi har produkter som retter seg mot bygg – og anleggsentreprenører, kommunale og statlige etater.

Vårt mål er å levere kvalitetsprodukter hvor det også forventes en høy kompetanse innen både salg og service slik at våre kunder kan få en faglig veiledning for valg av utstyr samt at de skal ha en trygghet for en god service senere.

Velkommen til Asfalt & Betong Maskiner AS, har du spørsmål så ta kontakt med oss.