A.Falkenberg Eftf. AS

A.Falkenberg Eftf. AS

Hjemmeside

Falkenberg Eftf. AS ble etablert i 1892 av Anton Falkenberg og Carl Fredrik Hemsen.
De første salgsvarene bestod av Cognac, sigarer, amerikansk røkelaks, sement og mye annet.
Utover 1920 – årene skjedde en gradvis spesialisering i retning av maskiner.

I dag er A. Falkenberg Eftf. AS totalleverandør av anlegg, maskiner og utstyr til norsk møbel, trevare og sagbruksindustri.
Falkenberg beskjeftiger ca. 30 ansatte, og selskapet holder til på Billingstad utenfor Oslo.

Falkenberg har tre hovedlinjer; salg, service og administrasjon
Salgsavdelingen består av 10 selgere/ produktansvarlige som aktivt bearbeider sine distrikter.
Tre av disse bor utenfor Oslo-området. På Billingstad sitter produktspesialistene som
saksbehandlere for sine respektive områder.

Serviceavdelingen har ansvar for montering og igangkjøring av solgte maskiner, reparasjoner og service.
Servicesenter er kundenes kontaktpunkt for kjøp av verktøy, reservedeler og rekvisita.

Administrasjonen har ansvaret for regnskap, inn- og utbetalinger, lønninger osv.

Hjemmeside