MGFs bransjestatistikk 4. kvartal 2019

Statistikkene for 4. kvartal for GAFFELTRUCK er nå offentliggjort og viser at 2019 ble et godt år, selv om vi noterer en nedgang fra 2018.

PRESSEMELDING

Totalt ble det solgt 4.698 gaffeltrucker av våre medlemmer og dette er neste beste år vi har notert de siste 9 årene.
Det er fortsatt vekst i omsetningen av nye motvektstrucker som er den største undergruppen til statistikken. Den største økningen har vi i klassene mellom to og seks tonn, mens vi ser en tilbakegang på de aller minste og de største. Ikke uventet ser vi at salget av dieseltrucker går noe tilbake, selv om det fortsatt ikke er noen dramatisk endring. 4-hjuls elektriske trucker er den store vinneren med en økning på hele 26.5%

Nedgangen knytter seg til trucker knyttet til lagerdrift som palle- og plukktrucker, og aller mest tilbakegang har vi på segmentet støttebein hvor reduksjonen utgjorde 13,9%.

Overordnet ser det ut til at industrien i Norge går godt og at det fortsatt investeres i nytt, sikrere og mer effektivt utstyr. Det er selvfølgelig geografiske endringer og vi ser at nedgangen fra 2018 kommer i 12 av de gamle fylkene og de største reduksjonene er i Oslo (18%), Akershus (20%), Rogaland (17%) og Troms (18%). Disse fylkene er de samme som hadde sterk vekst i 2018, og det kan antas at de hadde et mindre investeringsbehov i 2019 som en følge av dette. Vekst finner vi i fylkene Oppland (21%), Telemark (15%), Vest-Agder (19%), Sogn og Fjordane (35%), Sør-Trøndelag (2%), Nord-Trøndelag (30%) og Finnmark (23%).

Nedgangen fra 5.201 solgte enheter i 2018 er på 9,7% men samtidig må vi presisere at 2019 er 2,9% bedre enn 2016 som er tredje beste året vi har notert. I tillegg ser vi at det stadig kommer nye merker på markedet hvor importørene ikke er medlem hos oss, og sånn sett vil de ikke vises i bransjestatistikken i Norge. Maskingrossisternes Forening ønsker derfor alle nye seriøse importører velkommen som medlem hos oss slik at vi sammen kan påvirke viktige fagsaker og rammebetingelser.

For ytterligere spørsmål til statistikkene kan dere kontakte direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad på epost tone@mgf.no eller mobil 971 87 303.