MGF-dagen 2017, seminarprogram

MGF-dagen 2017

Vår digitale arbeidsdag

-Hvor går vi nå?

 

Kl. 10:00 – 10:05       Velkommen
Direktør Tone Merethe Lindberg, Maskingrossisternes Forening

Kl. 10:05 – 10:35       Digitalisering i ulike bransjer
Frank Langva, Innovasjon Norge

Kl. 10:35 – 10:45       Digitalisering i finansbransjen

Christian Grosch, Alfred Berg

Kl. 10:45 – 11:30       Cybermakt
Torbjørn Kvedal, Forsvarets Forskningsinstitutt

Kl. 11:30 – 12:30        Lunsj

Kl. 12:30 – 13:15       Personvernforordningen
Maja Glad Pedersen, Virke

Kl. 13:15 – 14:00     Digital Markedsføring
Anne-Signe Fagereng, Flytoget

Kl. 14:00 – 14.20     Pause

Kl. 14:20 – 15.00     Datasikkerhet og trusler
Ole Anders Ulsrud, NorSIS

Kl. 15:00 – 15.45      Digitalisering og industri 4.0!
Bente Sollid Storehaug

Meld deg på til MGF-dagen her!