MGF-dagen 2015, seminarprogram

MGF-dagen 2015

Seriøsitet og HMS
-Trygger fremtiden

Kl. 10:00 – 10:15        Velkommen
Direktør Anita Helene Hall, Maskingrossisternes Forening

Kl. 10:15 – 10:45       Enkelt å være seriøs
– Stort og viktig prosjekt som har fått mye oppmerksomhet
Næringspolitisk rådgiver, Jomar Talsnes Heggdal, Byggenæringens Landsforening – BNL

Kl. 10:45 – 11:05        Kontroll på maskinmarkedet
– Maskinregisteret hjelper de seriøse
Daglig leder, Roar Sømoen, Stiftelsen Sentralregistret

Kl. 11:05 – 11:30        Startbank/Achilles
– Rådgivning
Sector manager, Carsten Krøger, Startbank

Kl. 11:30 – 12:30        Lunsj

Kl. 12:30 – 13:10       De seriøse må vinne
– Kriminalitet truer en hel næring
Innledning v/Politioverbetjent og Næringslivskontakt i KRIPOS,
Anne-Catherine Gustavsson.
Debatt 4 medlemmer i diskusjon m/debattleder Leo Nygænen

  • Anne Catherine Gustavsson, KRIPOS
  • Jomar Talsnes Heggdal, BNL
  • Erik Sollerud, Pon Equipment
  • Bjørn Eirik Arnesen, ABS-Maskin og styreleder i MGF

Kl. 13:10 – 13:30        HMS datablader
– Trygg dokumentasjon
Seniorkonsulent, Thomas Heiberg Johansen, coBuilder AS

Kl. 13:30 – 13.50        Alkohol- og rusmisbruk
– Næringslivets skjulte trussel
Daglig leder, Margit L. Olsvik, Valbo AS

Kl. 13:50 – 14.10        Korrupsjon og kartellvirksomhet eller nødvendig kundepleie og bransjesamarbeid?
– Et feiltrinn kan ramme bedriften hardt. Hva kan og bør vi gjøre for å sikre oss?
Partner Carl A. Christiansen, Advokatfirmaet Ræder DA

Kl. 14.10 – 14.30         Pause

Kl. 14:30 – 15.00        Hvor går det norske arbeidsmarkedet
– Den viktige omstillingen
Virke, -Vibeke Hammer Madsen

Kl. 15:00 – 15.55        Når det brenner!
– En historie fra virkeligheten
Odd Sevland.

Meld deg på til MGF-dagen her!