Intensjon om antall lærlingeplasser

Utdanningsdirektoratet ønsker en oversikt over hvor mange lærlinger bransjen har intensjon om å engasjere de neste årene. For å få en oversikt ber vi om at dere fyller ut skjemaet under.

Prognose på antall lærlinger 2018-2022

  • Vi har intensjon om å engasjere følgende antall lærlinger i vår bedrift:

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.