Har du kontroll på sveisevirksomheten din?

Ett nytt tiår er påstartet, og det eneste vi vet med sikkerhet er at det kommer til å bli minst like mange endringer i de neste ti årene som i de ti forrige. Og med endring kommer nye krav til kompetanse og sertifiseringer, mens andre endringer kommer mer som en tilpasning til internasjonal standardisering.

Veldig mange som driver en verkstedbedrift i dag – liten eller stor – har i tillegg til maskinering sveis som en tjeneste til sine kunder. Sveis er en kritisk prosess som har mange krav både i forhold til planlegging, gjennomføring og verifisering, og det stilles krav til alle ledd i organisasjonen dersom man skal følge boka. Og nettopp her kommer det en endring i løpet av de neste 12 månedene som jeg har lyst å sette søkelyset på.

Standard Norges komite SNK-67 vedtok tidligere at NS 477 som omhandler sveiseinspeksjon skal trekkes tilbake 31.12.2020. Har du satt deg inn i hvilke konsekvenser dette får for din bedrift? Kort fortalt vil det ikke bli utdannet flere sveiseinspektører i.h.h.t. denne standarden etter denne datoen. De som allerede er sertifisert vil likevel ha et gyldig sertifikat inntil utløpsdatoen. Men etter denne datoen er det ikke lenger gyldig.

Bortfallet av NS 477 er på ingen måte et signal om at vi ikke trenger sveiseinspektører i fremtiden, men man ønsker fra komiteens side at det nå vil være alternativene IWI-S eventuelt IWI-C som er best egnet for fremtiden. I dag er det KIVA TI og Force Technology som er godkjente utdanningsinstitusjoner for sveiseinspeksjon, og de vil fremover tilby IWI utdanningen i stedet for NS 477.

For de som skal ta utdanningen fremover vil endringen være minimal, men for de som i dag har et NS 477 sertifikat, men som ikke har IWI-S anbefaler Norsk Sveiseteknisk Forum (NSF) at man legger inn en søknad for å skaffe seg IWI diplom i løpet av 2020. Kravene for at personer med NS 477 sertifikat skal få IWI-S er nærmere beskrevet og søknad kan sendes inn på NSFs hjemmesider.

At personell som benyttes i produksjon har den rette kompetansen og de rette kvalifikasjonene er et lederansvar, og fra min tid i industrien vet jeg at det kan være mange krav å forholde seg til. Vil du som leder få en god innsikt i krav og ikke minst få et nettverk som du kan dele erfaring og kompetanse med, anbefaler jeg deg å bli med på SMART sveis 3. – 4. mars 2020. Konferansen med messe arrangeres på X Meeting Point (Hellerudsletta), og jeg kan garantere at du forlater med ny kompetanse, nye kontakter og mye inspirasjon til å ta fatt på ett nytt tiår for industrien i Norge.

Vi sees på SMART Sveis!