Kjære industrivenner

2019 er historie og vi er startet på et nytt år og ett nytt tiår. Kanskje er det alderen som begynner å gjøre seg gjeldende, for jeg synes tiden bare går fortere og fortere. Men før vi slipper 2019 helt, skal vi gjøre opp regnskapet for hvordan året endte for våre medlemmer.

De store overskriftene er at 2019 var et godt år som tyder på at AS Norge går godt.

For kompressorleverandørene endte vi med et all-time-high salg, og veksten kom på oljesmurte luftkompressorer – altså den type kompressorer som er vanligst i industribedriftene våre. Totalt ble det solgt 2.022 kompressorer, og av disse var 1.369 oljesmurte luftkompressorer. I våre statistikker ligger selvfølgelig ikke små kompressorer til hjemmebruk, så tallene våre viser i stor grad at norske industribedrifter satser på nybygg, utbygg eller oppgradering av utstyr i eksisterende lokaler. Dette er gode nyheter!

Den andre gruppen som har fått rapporter inn salgene sine er gaffeltrucker hvor vi har levert det nest beste året på ni år. Så selv om det høres ut som en stor reduksjon når salget ble redusert fra 5.201 gaffeltrucker i 2018 til 4.698 i 2019, så er det fortsatt 100 flere enn i det tredje beste året. Det er fortsatt vekst i salg av motvektstrucker som er den største undergruppen i statistikken, mens vi ser at de typiske lagertruckene som palle og plukk har en reduksjon. Størst er tilbakegangen på støttebein som er den nest største gruppen, hvor nedgangen fra 1.459 trucker i 2018 til 1.256 i 2019 utgjør en reduksjon på 13,9%.

For produksjonsbedriftene er det nok flest motvektstrucker i drift og det er derfor gledelig å se at vi holder stand til tross for at tilbudet stadig økes av nye merker fra lavkostland. Vi i MGF ønsker selvfølgelig nye konkurrenter velkommen til Norge og håper at de seriøse aktørene ønsker å bli medlem hos oss slik at vi sammen kan påvirke viktige fagsaker og rammebetingelser. Samtidig er det gledelig å se at ansvarlige norske bedrifter ser ut til å velge vekk tilbydere av utstyr som ikke tilfredsstiller norske krav til sikkerhet. Innen segmentet motvektstruck er det størst økning i klassene mellom to og seks tonn, mens vi ser en tilbakegang i de aller minste og største segmentene. Ikke uventet ser vi også at salget av dieseltrucker har noe tilbakegang, men foreløpig er det ikke noen store endringer. Veksten kommer innenfor 4-hjuls elektriske trucker hvor salget økte med hele 26,4%!

Så når regnskapet for året skal lukkes er vi som forening godt fornøyd og takker for tilliten fra industrien i året som gikk. Investeringene tyder på at dere har hatt en god avslutning av tiåret og går inn i ett nytt med god fart og optimisme. Vi skal gjøre vårt for Norge fortsatt skal være i topp internasjonalt som leverandørindustri og sørge for at dere får tilgang på utstyr som øker effektivitet og konkurransekraft!