Generalforsamling

MGF_logo_black

 Svarfrist 1. juni 2018

Påmelding/fullmakt til MGFs generalforsamling 2018

Torsdag 7. juni kl. 17:30 Hotel Bristol i Oslo

  • Påmelding

  • Fullmakt

    Benyttes kun dersom ingen i selskapet har anledning til å delta og det derfor avgis fullmakt til en annen medlemsbedrift.
  • Firmanavn på medlemsbedriften som får fullmakten (fullmektig):
  • Hvis du avgir fullmakt til en annen medlemsbedrift vil du få en henvendelse fra MGF for å bekrefte dette.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.