Fagdag og industri-messe på tampen av et spennende år

Som medlem i Maskingrossisternes Forening er man del av et stort nettverk av leverandører og forhandlere av maskiner og utstyr til det norske markedet.

Nå mot utgangen av 2018 har MGF 115 medlemmer. Dette er medlemsbedrifter som spenner fra selskaper som omsetter for knappe million kroner til store konsert som har milliard-omsetning. Felles for alle er at de er en del av et marked som hele tiden er i forandring. Det være seg alt fra små lokale/interne forandringer til endringer i nasjonal og internasjonal politikk – det er med andre ord mange parametere som må hensyntas når man er en del av det norske næringslivet.

Som et ledd i å bistå medlemsbedriftene i å holde seg oppdatert arrangeres det alt fra kurs og samlinger for de enkelte faggruppene, til store messer for både medlemmer og andre leverandører.

Ett av arrangementene er den årlige MGF-dagen. Dette er en fagdag hvor alle medlemsbedriftene blir invitert og temaet for dagen gjenspeiler samfunnsaktuelle saker for den tiden man er i eller tror vil komme. I år var temaet hvordan lede bedriften gjennom forskjellige situasjoner og tittelen var «Lederrollen blir stadig mer kompleks», med undertittel «Er du klar til å møte utfordringene når de kommer?».

Bakgrunnen for å velge dette temaet var at det blir stadig flere områder som det forventes at ledere skal ha kontroll på og ikke minst som toppleder skal ha forberedt sine mellomledere på. Både toppledelsen og alle som har personalansvar skal ha fått de nødvendige rammene og prosedyrene for hvordan krevende situasjoner skal løses for å minimere skade og risiko. For en ting er sikkert, uansett hva som rammer bedriften – arbeidsulykker, økonomisk nedgang, svindel, mobbesaker eller bare en storm av misfornøyde kunder eller brukere på sosiale medier – så er det bedriftens beredskap for å handle og evne til å kommunisere som avgjør omdømme i ettertid.

Til årets MGF-dag, som for øvrig ble arrangert 15. november på Thon Hotel Vika Atrium, stilte et stjernespekket lag opp for å holde innlegg. Dette var foredragsholdere som hver og én har stått i krevende situasjoner, enten som leder eller som nærmeste støtte.

Bare få dager etter MGF-dagen 2018 var foreningen og medlemmene deltakere på Norsk Industris store, årlige industritreff – Industri Futurum. I The Qube på Gardermoen var mer enn 750 deltakere samlet for å få med seg to dager med rundt 150 foredragsholdere, fordelt på mer enn 15 sesjoner, som blant annet tok for seg Big data, avansert produksjon og bærekraft i fremtiden.

Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir konferansen og utstillingen et innblikk i fremtidens avanserte industri. Deltakerne fikk også informasjon om hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.

Under disse to dagene viste MGFs medlemmer, sammen med samarbeidspartneren Norsk Sveiseteknisk Forbund, frem maskiner og utstyr til industrien.
I tillegg er arrangementet en utmerket arena for nettverksbygging mellom de forskjellige aktørene i industrien i Norge.

Som dere skjønner har 2018 vært et travelt år for oss, og vi ser frem til å holde høyt tempo også i 2019 med fokus på å samle og styrke våre medlemmer og de industriene som de leverer til. Vi gleder oss allerede til det nye året.