Det går likar no’

Maskingrossisternes Forening fører statistikk for våre medlemmers salg til norsk industri. Det er lett å lese utfra disse at industrien i Norge nå ser ut til å være gjennom de vanskeligste tidene og på ny begynner å investere.

Mange bedrifter har nok fortsatt utfordringer med å få finansiering for nyinvesteringer før regnskapene igjen viser oppgang, men økningen i salget har vi allerede begynt å se.

For kompressorgruppen vår ser vi at vi må tilbake til 2012 for å finne et bedre første kvartal og helt tilbake til 2010 for å finne et bedre andre kvartal enn nå i 2018. Dette til tross for at vi allerede i 2014 begynte å se økninger i salget. Ettersom kompressorene ikke står direkte i produksjon, er det nok mange som har ventet med disse investeringene i nedgangstidene, og våre medlemmer melder om optimisme for resten av året.

Også for gaffeltrucker er det helt klar vekst og vi må tilbake til 2008 for å finne et bedre første halvår! For denne gruppen så vi en ganske alvorlig nedgang i 2009 og 2010, men så har de til gjengjeld hatt en fin vekst år for år. Denne gruppen leverer mye til logistikk, transport og anlegg. Dette er leverandører som ikke har opplevd den samme nedgangen de siste årene som for de som leverer utelukkende til industrien.

For MGFs verktøymaskingruppe – de som selger sponsfraskillende maskiner – holder vi på å utarbeide ny statistikk hvor grupperingene skal endres. Det er mange år siden sist denne var oppgradert og vi ser at utviklingen i teknologi har gjort at vi må få nye inndelinger for å få en god oversikt. Denne skal være klar i løpet av året, og vi kommer sterkt tilbake i 2019 med oppdaterte tall. Når det er sagt melder både de som selger maskiner og verktøy om økende salg, og de er positive til både andre halvår i år og 2019.

Mye kan leses ut av statistikk, men det som er helt sikkert er at våre medlemmer igjen begynner å øke salgene. Etter en lang og ganske hard nedgang er det tydlige tegn på at vi er på vei inn i en ny vekstperiode. Årsaken er sammensatt, men åpning av nye olje og gassfelt, og mye hardt omstillings- og innovasjonsarbeid i norske bedrifter er blant faktorene som bidrar til denne veksten.

Vi gleder oss til å følge industrien gjennom høsten og vinteren, og heier på alle små og store produksjonsbedrifter som stadig vinner kontrakter i den globale konkurransen. Og med den hilsen ønsker vi dere alle en flott høst!