Rapportering fra MGF-medlemmer 2015

Omsetning og årsverk 2015