MGF-bransjestandard

MGF-bransjestandard-3

Bransjestandardene er utarbeidet av MGFs revisjonsgruppe. Gruppen er bredt sammensatt av tekniske fagfolk fra foreningens medlemmesbedrifter.

Standardene støttes av majoriteten av norske og nordiske maskinleverandører og sikrer dermed en enhetlig behandling i markedet.

Revidert:
23.09.2015 – MGF standard for operatørkontroll i gravemaskiner