Gruppe- og medlemsmøter

MGF-bransjestandard-3
Viktige datoer i 2017

Alle gruppemøter starter kl. 15:00 i MGFs lokaler i Henrik Ibsens gate 90, på Solli Plass i Oslo

17. januar KOMPRESSORgruppen

19. januar VERKTØYMASKINgruppen

26. januar GAFFELTRUCKgruppen

2. februar ANLEGGSMASKINgruppen  OBS! Knuseverkgruppen starter kl 13:30

 

Viktige datoer i 2016

Avholdte gruppemøter:
19. januar KOMPRESSORgruppen
26. januar GAFFELTRUCKgruppen
4. februar VERKTØYMASKINgruppen
11. februar ANLEGGSMASKINgruppen OBS! møtet starter kl 14:00
21. april GENERALFORSAMLING på Hotel Bristol i Oslo
26. mai KOMPRESSORgruppen
 2. juni VERKTØYMASKINgruppen
 7. juni GAFFELTRUCKgruppen
14. juni ANLEGGSMASKINgruppen

22. september KOMPRESSORgruppen
29. september VERKTØYMASKINgruppen
 13. oktober ANLEGGSMASKINgruppen
25. oktober  GAFFELTRUCKgruppen

HUSK!   17. november MGF-dagen 2016 på Royal Christiania Hotel i Oslo