Gruppe- og medlemsmøter

MGF-bransjestandard-3
Viktige datoer i 2016

Alle gruppemøter starter kl. 15:00 i MGFs lokaler i Henrik Ibsens gate 90, på Solli Plass i Oslo

Avholdte gruppemøter:
19. januar KOMPRESSORgruppen
26. januar GAFFELTRUCKgruppen
4. februar VERKTØYMASKINgruppen
11. februar ANLEGGSMASKINgruppen OBS! møtet starter kl 14:00
21. april GENERALFORSAMLING på Hotel Bristol i Oslo
26. mai KOMPRESSORgruppen
 2. juni VERKTØYMASKINgruppen
 7. juni GAFFELTRUCKgruppen
14. juni ANLEGGSMASKINgruppen


HØSTENS gruppemøter:
22. september KOMPRESSORgruppen

29. september VERKTØYMASKINgruppen

 13. oktober ANLEGGSMASKINgruppen

25. oktober  GAFFELTRUCKgruppen

17. november MGF-dagen 2016 på Royal Christiania Hotel i Oslo