Anleggsprognose

Her kan du bestille Prognosesenterets anleggsprognose. MGF-medlemmer får en svært gunstig pris på dette: MGF-medlemspris: NOK 10.000 pr. år (Ordinær pris: 49.000 pr. år!)

Bestillingen gjelder for ett kalenderår av gangen. Bestilling i løpet av året året faktureres for tilsvarende antall gjenværende måneder.

Oppsigelse på abbonementet må skje skriftlig til : ah@mgf.no senest 3 måneder før påfølgende kalenderår.

Prognosen vil bli tilgjengelig på MGF-logg inn-sidene (samme sted som statistikkene fra Prognosesenteret) kort tid etter bestilling.

Bestilling av anleggsprognosen: