HjemVelkommen til Maskingrossisternes Forening

En bransjeforening som styrker og samler
MGF skal:
  • Være en samlende enhet for medlemsbedriftene - utvikle bransjenettverk
  • Arbeid for medlemsbedriftenes felles interesser - faglig, politisk og sosialt
  • Være "aktuelle", synlige og tydelige.

Å kunne benytte MGFs medlemsmerke er et kvalitetsstempel


Medlemsmassen i MGF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet.
Fellesnevneren er at selskapene er registrert i norge, og "omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist".

Et kriterium for medlemsbedrifter er at de har tilfredsstillende lager og servicefasiliteter innen sitt virksomhetsområde, og at selskapets ledelse har dokumentert erfaring og kompetanse fra maskinbransjen.
En forutsetning for medlemsskap i MGF er at selskapet overholder lovgivningen og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse.


 FRI adgang TAKK for besøket på
MGF's kontrollbok, brosjyrer m.m finner du her:

         

        Sjekk ut våre medlemsfordeler her:
                     Rekrutteringsvideo for maskinfaget.


Trykk her for å se filmen


Maskingrossisternes Forening  -  Henrik Ibsens gt. 90, 0255 OSLO   -  Postadresse: Postboks. 2866 Solli, 0230 OSLO  -   Tlf: 22 44 78 73

Nettløsning er levert av Kréatif AS